ISIScom

Aktuális ajánlatunk

Domain regisztráció

Amit nyújtunk domain-szolgáltatásaink keretében:
  1. magyar (.hu) kiterjesztésű domainnév bejegyeztetése
  2. nemzetközi (.eu .com, .org, .net stb.) kiterjesztésű domainnév bejegyeztetése
  3. a szükséges elsődleges és másodlagos névszerver fenntartása
  4. aldomainek (aldomain.cegnev.hu) bejegyzése és működtetése

Regisztráció

Szolgáltatásunk a domain-név bejegyeztetésével kapcsolatos ügyintézést, valamint a domain-név fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységet foglalja magába. A domain első- és másodszintű magyar közdomain, vagy nemzetközi domain lehet. Az első szintű domain-név közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált .hu domain. A másodszintű domain-név közvetlenül a .hu első szintű domain alatt delegált domain (co.hu, org.hu, priv.hu, info.hu, sport.hu, tm.hu, nui.hu stb. végződéssel). Az első- ill. másodszintű domainnevek kiadhatóságát az Internet Szolgáltatók Tanácsa határozza meg, a nemzetközi domainek regisztrálását pedig az Internic végzi. A nemzetközi domainek közül az ISIS-COM Kft. a .com, a .net, az .org, a .biz és az .info alá vállalja a bejegyeztetési ügyintézést.

Domain igénylés folyamata ISZT szabályzata alapján történik. Ennek ismerete és elfogadása feltételét képezi az eljárásnak. A domain regisztrációs folyamat akkor indítható, ha a domain szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Egyedi előfizetői szerződést (amelynek része a domain igénylőlap) a megrendelő a valóságnak megfelelően, formailag és tartalmilag helyesen kitöltve és aláírva eljuttatja a ISIS-COM Kft. részére.


Az .eu domain nevek regisztráció feltételei:

Az Európai Unió területén székhellyel rendelkező vállalkozások, szervezetek,
Az Európai Unió területén alapított szervezetek,
EU tagállamok állampolgárai

.eu domain igény bejelentés folyamata

A beérkezett domain név igényeket cégünk beérkezésük sorrendjében rögzíti. Az igények benyújtóit a regisztrációs folyamat elindulása előtt az igényléskor megadott email címeken megkeressük és tájékoztatjuk a regisztráció benyújtásának feltételeiről, valamint továbbítjuk a regisztrációhoz szükséges nyomtatványokat. A szükséges nyomtatványok kitöltése és beérkezése után elindítjuk a kívánt domain név regisztrációját.

Domain névre vonatkozó formai követelmények

A domain név legalább 2 karakterből kell, hogy álljon. Maximális hosszúság nincs meghatározva, de 24 karakternél hosszabb domain név nem ajánlott.
A domain névben a következő karakterek használhatók:
a latin abc ékezet nélküli és magyar ékezetes kisbetűi (a-z)
numerikus karakterek (0-9)
kötőjel (-)
A domain név elején és végén csak betű, vagy numerikus karakter állhat. A domain név nem tartalmazhat két, egymást közvetlenül követő kötőjelet.
A numerikus karakterrel (0-9) kezdődő domain nevek technikai szempontból nem ajánlottak. Ilyen típusú domain nevek igénylése esetén bizonyos esetekben problémák adódhatnak a domain név alá helyezett tartalom elérhetőségével. Az ebből adódó esetleges problémákért az IsisCom Kft. felelősséget nem vállal.


Szükséges dokumentumok

Magánszemély esetén:
- igénylőlap és előfizetői szerződés

Üzleti ügyfelek esetén:

Nem prioritásos domain esetén:
- igénylőlap és előfizetői szerződés
- aláírási címpéldány másolata
- cégkivonat másolat
- meghatalmazás abban az esetben, ha nem a cég képviseletére jogosult személy írja alá a szerződést.

Prioritásos domain esetén:
- igénylőlap és előfizetői szerződés
- aláírási címpéldány másolata
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy védjegy sorszám (a prioritásos igényt ezzel igazolja az ügyfél
- meghatalmazás abban az esetben, ha nem a cég képviseletére jogosult személy írja alá a szerződést.


Kérjük, hogy aláírás előtt ellenőrizze, hogy a megadott adatok pontosak-e és a valóságnak megfelelnek-e. Hiba esetén az igénylőlapon javítsa az adatot és az így kijavított igénylőlapot küldje vissza aláírva részünkre. Felhívjuk figyelmét, hogy csak a valóságnak megfelelően kitöltött igénylőlapot áll módunkban elfogadni, illetve továbbítani az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) felé. Az IsisCom Kft. fenntartja magának a jogot a dokumentumok ellenőrzésére. A ISIS-COM Kft. nem vállal felelősséget, hogy az ISZT be is regisztrálja az igényelt domaint.

Áthozatal

Abban az esetben, ha domain-neve más szolgáltató kezelésében van, és szeretné, hogy a ISIS-COM Kft. végezze a karbantartást, akkor a domain-név fenntartásával a ISIS-COM Kft.-nek kell megbízást adni. A mellékelt dokumentum kitöltésével elindítható az át hozatal folyamata.

DNS Szolgáltatás

A domainnév szerver szolgáltatás az első- és/vagy másodszintű névszerverek konfigurálását és futtatásukat foglalja magában. Általános szabály, hogy egy domainnek legalább 2 (egy elsődleges és egy másodlagos) névszerveren kell lennie, amelyek független hálózaton vannak és külön tápellátással rendelkeznek. Ez biztosítja a webcím zavartalan elérését. A ISIS-COM Kft. elvégzi mind a két szükséges szerver üzemeltetését. A regisztrációs igényt a regisztrációt engedélyező szervezet csak abban az esetben fogadja el, ha a két független névszerver már működik, valamint az ISZT szabályzatába foglaltak is teljesülnek. 

Ékezetes domain-ekkel kapcsolatos információk

Az ékezetes nevek egy szabványosított kódolás segítségével alakíthatók át hagyományos ASCII kóddá, melyek ilyen formában fognak tárolódni a DNS szerverekben is.
Ez azt jelenti, hogy minden egyes ékezetes domainnév átkonvertálódik egy nem-ékezetes domainnévvé. A kódolás teljes ASCII leképzése miatt a rendszer kompatibilis az eddigi domain rendszerrel. Az ékezetes domainnevek használatához az szükséges, hogy az adott internetes alkalmazás (pl. web böngésző, levelező, telnet, ssh stb.) tartalmazza az átkódolási képességet. Jelenleg még az alkalmazásoknak csak egy kis része rendelkezik ezzel az új képességgel, az új fejlesztések azonban ezt az új szabványt már rendszerint tartalmazzák. Világosan kell látni, hogy ha az ékezetes domain név regisztrálva is van a domain név rendszerben, ékezetes domain névvel csak azok a felhasználók tudnak például weblapot elérni a böngészővel, vagy csak azok a felhasználók tudnak például ékezetes címzéssel e-mailt küldeni, akiknél az alkalmazói program rendelkezik az ehhez szükséges képességekkel. Néhány alkalmazói program már jelenleg is képes az új szabvány szerinti működésre, például a Mozilla, Netscape és Opera böngészők újabb változatai.

Amennyiben további kérdései vannak, állunk rendelkezésére az 94/900-900-as ügyfélszolgálati telefonszámunkon, illetve az info@isiscom.hu e-mail címen. A jó domain név sikeres és olcsó belépő a reklám birodalmába. Ahhoz, hogy cégéről folyamatos információkat közöljön nemcsak egy jó web oldalra, de egy könnyen megjegyezhető Internet címre is szüksége van. Ebben cégünk a legmegfelelőbb partner Önnek, hisz nemcsak magyarországi, hanem nemzetközi domain jegyzését is elintézzük.

Áraink, új domain név regisztrációja, vagy meglévő domain név át hozatala esetén.  

 

Megnevezés Egyszeri díj Üzemeltetési díj Üzemeltetési díj más szolgáltatás igénybevételével együtt
domain név (www.cegnev.hu)
5 190,- Ft / év 670,- Ft / hó díjmentes
subdomain (www.cegnev.isiscom.hu) - 670,- Ft / hó díjmentes
nemzetközi domain név (cegnev.eu, cegnev.com)
 9 990,- Ft / év 670,- Ft / hó
díjmentes
Az árak a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


Érvényes 2024.02.01-től visszavonásig.

 

Mikrohullámú Internet lefedettség

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

9700 Szombathely, II. Rákóczi Ferenc u. 1.

Tel.: 94/ 900 - 900, Fax: 94/ 50-16-17

Copyright © 2015. ISIS-COM. Minden jog fenntartva.